Stingmusik

logo stingmusik

Sten Ingelf

stenfoto1STEN INGELF, född i Göteborg men uppväxt i Linköping, började vid 13 års ålder sin musikbana som självlärd trumpetare och arrangör i en jazzorkester. Som 16-åring började han att studera musik på heltid vid kommunala musikskolan för att sedan fortsätta på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Där studerade han för Allan Johansson och Göran Åkestedt. Parallellt med studierna var han verksam som musiker i olika sammanhang, bl. a. som extramusiker i Sveriges Radios Symfoniorkester och Hovkapellet vid Stockholmsoperan, men även i olika jazzband (t.ex. Sunsiders).
1967 började Ingelf den 3-åriga pedagogiska utbildningen i musikteori vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och studerade för lärare som Valdemar Söderholm, Henry Lindroth, Lars Edlund, Bo Wallner, Arne Mellnäs och Hans Eklund. Han hade även nära kontakt med kompositionsutbildningen som då leddes av Ingvar Liedholm. Gästföreläsarna var talrika och namnkunniga, t.ex. tonsättare som Stockhausen, Kagel, Nørgaard, Lutoslawski. Dessutom var Geörgy Ligeti under perioder knuten till skolan för vilken Ingelf studerade instrumentation. Efter avslutad utbildning 1970 fick han en tjänst som lärare vid Musikhögskolan i Malmö.

Som medlem i Tolvan Big Band har han komponerat/arrangerat musik för bl.a. Radio/TV och grammofoninspelningar med amerikanska storheter som Dave Liebman och Michael Brecker. Uppgifterna har spänt från att arrangera t.ex. Dave Libmans Weberninfluerade "The Picture of Dorian Grey/Guided Dream" till mera traditionellt inriktad musik som t.ex. "How Insensitive" i samarbete med Tommy Körberg. Exempel på större kompositioner är "Pandoras Box", som komponerades för en av världens mest ansedda tenorsaxofonister, Michael Brecker och som spelades in av Sveriges Television.

STEN INGELF har undervisat i ämnet musikalisk satslära sedan 1970 vid Musikhögskolan i Malmö och innehar en professur. Undervisning omfattar studerande med arrangering/komposition som huvudämne samt förberedande forskningskurser för utbildning inom musikteori med pedagogisk inriktning.

I början av 70-talet skedde stora förändringar i den högre musikutbildningen, framförallt på musiklärarutbildningarna. Behovet av kursmaterial i arrangering för genrerna visa, jazz/rock samt klassisk musik inspirerade Ingelf att utveckla läroböcker med tillhörande övningsmaterial inom nämnda områden. Böckerna används flitigt vid många musikutbildningar i Sverige, men har även fått spridning i övriga nordiska länder.