Stingmusik

logo stingmusik

Böcker

book-image 51

Lär av mästarna – Klassisk harmonilära ÖVNINGSDEL
ISBN 9789197113373 (Sting Musik)

Innehåller mängder av övningsuppgifter i form av harmonisering-, spel-, stämföring- och analysuppgifter med en direkt inriktning mot den klassiska repertoaren.Observera att innehållet i denna bok redan finns på den DVD-rom skiva som medföljer FAKTADELEN, men finns alltså tillgänglig – endast genom Sting Musik – för den som önskar övningsdelen i bokform.

Boken kostar 250 SEK (inkl. 6% moms)
Jag önskar exemplar

Innehåller mängder av övningsuppgifter i form av harmonisering-, spel-, stämföring- och analysuppgifter med en direkt inriktning mot den klassiska repertoaren.Observera att innehållet i denna bok redan finns på den DVD-rom skiva som medföljer FAKTADELEN, men finns alltså tillgänglig – endast genom Sting Musik – för den som önskar övningsdelen i bokform.

UTDRAG / EXEMPEL / FACIT