Stingmusik

logo stingmusik

Böcker

book-image 5

Lär av mästarna – Klassisk harmonilära
ISBN 9789197113397 (Sting Musik)

Also available in ENGLISH 360 SEK (inkl. 6% moms)

Lär av mästarna – Klassisk harmonilära utvecklar din förmåga att harmonisera och analysera musik genom studiet av de stora mästarnas verk. Boken är tänkt att fungera som komplement till ”Lär av Mästarna – Arrangering för två till fem stämmor”, men kan även studeras separat. Materialet består av en FAKTADEL (226 sidor) samt en DVD-romskiva innehållande ÖVNINGSDEL (192 sidor) för utskrift från dator. På DVD-skivan finns även 285 inspelade övningsexempel samt övningsexempel för notation direkt i notskrivningprogram.

book-image 4

Lär av mästarna – Arrangering för två till fem stämmor
ISBN 9789197113342 (Sting Musik)

Also available in ENGLISH 360 SEK (inkl. 6% moms)

Lär av Mästarna behandlar traditionell två-, tre- och fyrstämmig sats, principer för basstämmor och ackompanjemang samt enklare kontrapunkt. Dessutom notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel, en övningsdel (160 respektive 95 sidor) samt medföljande CD med 160 musikexempel. Övningsdelen och musikexemplen finns som PDF (LMAovn) respektive Mp3 filer nedan.

book-image 2

Jazz- & Popharmonik
ISBN 9789197113335 (Sting Musik)

299 SEK (inkl. 6% moms)

Jazz- & Popharmonik är NU UTVIDGAD MED 24 SIDOR OM ANALYS (IV, V, I) OCH ACKORDSKALOR. Boken behandlar harmoniken i allt från traditionell jazz till dagens jazz- och rockmusik samt hur man lägger, färgar, stämför och kombinerar ackord. Materialet är uppdelat i en faktadel och en övningsdel. 175 respektive 33 sidor.