Stingmusik

logo stingmusik

Books

book-image 7

Learn from the Masters – Classical Harmony
ISBN 9789197113359 (Sting Musik)

Finns även på SVENSKA 240 SEK (inkl. 6% moms)

Learn from the Masters – Classical Harmony develops your ability to harmonize and analyse music through the study of the great masters’ works. The book presents a new way of methodic thinking and forms an excellent basis for the study of harmony. Exercises aiming directly towards the classical repertoire and lots of music examples from the works of the great masters make this book a unique study material. A DVD-rom containing a workbook and 285 music examples is included.

book-image 6

Learn from the Masters – Arranging for two to five parts
ISBN 9789197113311 (Sting Musik)

Finns även på SVENSKA 360 SEK (inkl. 6% moms)

Learn from the Masters develops your ability to write/compose and arrange music through the study of the great masters. The book contains excellent educational material on music theory, and presents a new way of methodical thinking. Besides arranging for two to five parts and writing simple counterpoint, you will learn to compose melodies. Plenty of music examples from the works of the great masters, and exercises with a direct focus on how to write small arrangements for everyday use, make the book a unique study material. Learn from the Masters also contains an instructive chapter on score and part notation, instrumental range and technical difficulties.

A DVD-rom containing a workbook and 155 music examples is included.

book-image 3

Jazz- & Rockarrangering
ISBN 9789197113328 (Sting Musik)

275 SEK (inkl. 6% moms)

Jazz- & Rockarrangering behandlar 2-5-stämmig arrangering för jazz- och rockgrupper, notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. 116 sidor.

Observera att boken Jazz&RockArrangering medföljer som PDF till Jazz&PopHarmonik. Den erbjuds här för den som önskar Jazz&RockArrangering i tryckt version.

book-image 2

Jazz- & Popharmonik
ISBN 9789197113335 (Sting Musik)

299 SEK (inkl. 6% moms)

Jazz- & Popharmonik är NU UTVIDGAD MED 24 SIDOR OM ANALYS (IV, V, I) OCH ACKORDSKALOR. Boken behandlar harmoniken i allt från traditionell jazz till dagens jazz- och rockmusik samt hur man lägger, färgar, stämför och kombinerar ackord. Materialet är uppdelat i en faktadel och en övningsdel. 175 respektive 33 sidor.