Stingmusik

logo stingmusik

Böcker

book-image 4

Lär av mästarna [Arrangering för två till fem stämmor]
ISBN 9789197113342 (Sting Musik)

Also available in ENGLISH 360 SEK (inkl. 6% moms)

Lär av Mästarna behandlar traditionell två-, tre- och fyrstämmig sats, principer för basstämmor och ackompanjemang samt enklare kontrapunkt. Dessutom notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel, en övningsdel (160 respektive 95 sidor) samt medföljande CD med 160 musikexempel.

Alternativa "klassiska" övningar finns här

UTDRAG / EXEMPEL / FACIT

RECENSIONER

Håkan B Carlsson  
Bibliotekstjänst

Det här är ett ambitiöst och väl genomtänkt paket

Med exempel, från de klassiska mästarna vill författaren lära ut konsten att arrangera i två till fem stämmor. Faktadelen går systematiskt igenom hela arbetsgången, från enkla melodiska grundprinciper till ganska stora arrangemang. På CD-skivan kan man höra hur de stora grabbarna löst motsvarande problem. Hela 161 exempel är inspelade vilket torde vara svårslaget. Givetvis blir det snuttigt, men exemplen är tillräckligt långa för att vara meningsfulla. Ljudkvalitén är utmärkt. Övningsboken följer faktadelens uppläggning. Det är dock knappast meningen att man skall göra alla övningar, det hade nog knäckt även den mest ambitiöse. För att hänga med krävs det en del förkunskaper, främst i harmonilära. Närmast är paketet tänkt för studerande vid musikhögskolor, folkhögskolor och gymnasier med speciallinjer. Det passar också bra för musiklärare som vill förkovra sig eller för den ganska stora grupp musikamatörer som ibland arrangerar till husbehov

Christopher Walters  
Music Teacher, dec 2012

Packed with information

Between them, these two books [Learn by the Masters] set out to develop your ability to harmonise, analyse, compose and arrange music. Their author, Sten Ingelf, is professor of music theory at Malmö Academy of Music in Sweden.

The second book, Arranging for Two to Five Parts, seems at first to be rather specific. In fact the title doesn’t do it justice, as it covers partwriting, voice-leading, canon, ornamentation, and indeed most skills required to compose, not just arrange, in a classical style. The opening chapter on melody makes way for chapters on two-part, three-part and four-part writing, concluding with a chapter on polyphony, and each chapter includes numerous musical examples drawn from the classical repertoire.

Of the two books [Learn by the Masters], this one arguably offers the most original journey through its subject matter, but both are incredibly detailed, packed with information and highly recommended.