Stingmusik

logo stingmusik

Böcker

book-image 4

Lär av mästarna – Arrangering för två till fem stämmor
ISBN 9789197113342 (Sting Musik)

Lär av Mästarna behandlar traditionell två-, tre- och fyrstämmig sats, principer för basstämmor och ackompanjemang samt enklare kontrapunkt. Dessutom notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel, en övningsdel (160 respektive 95 sidor) samt medföljande CD med 160 musikexempel. Övningsdelen och musikexemplen finns som PDF (LMAovn) respektive Mp3 filer nedan.

Also available in ENGLISH Boken kostar 360 SEK (inkl. 6% moms)
Jag önskar exemplar

Lär av Mästarna behandlar traditionell två-, tre- och fyrstämmig sats, principer för basstämmor och ackompanjemang samt enklare kontrapunkt. Dessutom notation av stämmor och partitur, instrumentens omfång m.m. Materialet är uppdelat i en faktadel, en övningsdel (160 respektive 95 sidor) samt medföljande CD med 160 musikexempel. Övningsdelen och musikexemplen finns som PDF (LMAovn) respektive Mp3 filer nedan.

Alternativa "klassiska" övningar finns här

ÖVNINGSDEL

Ladda ner och skriv ut endast för privat bruk

UTDRAG / EXEMPEL / FACIT

MUSIKEXEMPEL – Faktadelen

Inspelade musikexempel i Mp3-format namngivna efter faktadelens sidnummer/exempel,
t ex 122_4 = sidan 122, exempel 4.

 • Exempel 19-1
  19_1 J. S. Bach Brandenburg Concerto No 4
 • Exempel 19-2
  19_2 Mozart Quintet (KV 407) Andante
 • Exempel 19-3
  19_3 Roman Duet for two violins (vl and cl)
 • Exempel 19-3
  19_3 Roman Duet for two violins
 • Exempel 19-4
  19_4 Carl Nielsen Quintet, III Var. X
 • Exempel 21-1
  21_1 Dvorák Symphony No 9, II
 • Exempel 23-1
  23_1 Mozart The Magic Flute, No 21, Adagio
 • Exempel 25-1
  25 1 Estampie from 13th century
 • Exempel 25-2
  25_2 Sibelius Karelia Suite, Ballade
 • Exempel 25-5
  25_5 Handel Water Music, Minuet
 • Exempel 27-2
  27_2 Tchaikovsky Symphony No 2, II
 • Exempel 27-3
  27_3 Mozart Symphony No 40, Trio
 • Exempel 27-5
  27_5 Beethoven Romance for violin
 • Exempel 29-1
  29_1 Haydn Symphony No 91, II
 • Exempel 29-2
  29_2 Mozart Zwölf Duos, No 1
 • Exempel 29-3
  29_3 Carl Nielsen Allegretto
 • Exempel 32-2
  31_2 Mozart Zwölf duos, No 10
 • Exempel 33-1
  33_1 Mozart The Marriage of Figaro, No 11
 • Exempel 35-1
  35_1 Tchaikovsky Symphony No 4, II
 • Exempel 35-2
  35_2 Tchaikovsky Suite No 2, Valse

RECENSIONER

 

Håkan B Carlsson  
Bibliotekstjänst

Det här är ett ambitiöst och väl genomtänkt paket

Med exempel, från de klassiska mästarna vill författaren lära ut konsten att arrangera i två till fem stämmor. Faktadelen går systematiskt igenom hela arbetsgången, från enkla melodiska grundprinciper till ganska stora arrangemang. På CD-skivan kan man höra hur de stora grabbarna löst motsvarande problem. Hela 161 exempel är inspelade vilket torde vara svårslaget. Givetvis blir det snuttigt, men exemplen är tillräckligt långa för att vara meningsfulla. Ljudkvalitén är utmärkt. Övningsboken följer faktadelens uppläggning. Det är dock knappast meningen att man skall göra alla övningar, det hade nog knäckt även den mest ambitiöse. För att hänga med krävs det en del förkunskaper, främst i harmonilära. Närmast är paketet tänkt för studerande vid musikhögskolor, folkhögskolor och gymnasier med speciallinjer. Det passar också bra för musiklärare som vill förkovra sig eller för den ganska stora grupp musikamatörer som ibland arrangerar till husbehov

Christopher Walters  
Music Teacher, dec 2012

Packed with information

Between them, these two books [Learn by the Masters] set out to develop your ability to harmonise, analyse, compose and arrange music. Their author, Sten Ingelf, is professor of music theory at Malmö Academy of Music in Sweden.

The second book, Arranging for Two to Five Parts, seems at first to be rather specific. In fact the title doesn’t do it justice, as it covers partwriting, voice-leading, canon, ornamentation, and indeed most skills required to compose, not just arrange, in a classical style. The opening chapter on melody makes way for chapters on two-part, three-part and four-part writing, concluding with a chapter on polyphony, and each chapter includes numerous musical examples drawn from the classical repertoire.

Of the two books [Learn by the Masters], this one arguably offers the most original journey through its subject matter, but both are incredibly detailed, packed with information and highly recommended.